One4Web

IJZERCHELAAT – BIOGASONTZWAVELING

Biogasinstallaties hebben vaak problemen met zwavel en zwavelwaterstof in de biogaskringloop. Wij bieden individueel advies en een ontzwavelingsproduct met Shieer ijzerchelaat®.  Het verhoogde zwavelwaterstofgehalte in het biogas leidt tot verzuring van de motorolie en verstoort het proces door corrosie van de motor, de leidingen en de bouwmaterialen van de biogasinstallaties. Daarnaast is zwavelwaterstof een cytotoxine die de microbiologische processen in de vergister verstoort. Het ijzerchelaat reduceert de zwavel al in het vergistingssubstraat en voorkomt daardoor dat er zwavelwaterstof ontstaat.

IJzer is een van de belangrijkste sporenelementen voor bacteriën en is vaak een beperkende voorwaarde. Het ijzer in het ijzerchelaat is voor 100% beschikbaar voor de bacteriën.

Het ijzer is in het ijzerchelaat aanwezig als metaalcomplex. Daardoor kan het elektronen opnemen en beschikbaar maken voor bacteriën die methaan vormen (reductor). Hierdoor neemt de vorming van methaan toe. Door het vormen van deze metaalcomplexen wordt het ijzerchelaat geregenereerd. Daarom kan de benodigde hoeveelheid veel lager zijn dan bij gangbare ijzerpreparaten.

VRAAG OFFERTE AAN

PRODUCTINFORMATIE SHIEER IJZERCHELAAT®

Samenstelling:
Complexgebonden ijzer, secundaire plantaardige stoffen

Soortelijk gewicht:
1,4 kg/liter

Voordelen:

  • Reductie van zwavel al in het vergistingssubstraat
  • Voorkomt ontstaan van zwavelwaterstof op betrouwbare wijze
  • 100% beschikbaar voor bacteriën en daardoor belangrijke voedingsstof
  • Zorgt als oxidator/reductor dat elektronen beschikbaar komen voor de vorming van methaan
  • Vloeibaar, dus makkelijk te doseren (automatisch doseren mogelijk)
  • Aanzienlijk minder schadelijke stoffen/zware metalen dan bij ijzer(III)hydroxide
  • Volledig wateroplosbaar (geen afzetting op bodem van vergister – geen reductie in bezinktank – geen verkorting van verblijftijden)
  • Shieer Ijzerchelaat Is niet corrosief, dus veilig voor de installatie (bv. langere levensduur voor mengtanks)
  • Geen stofoverlast (belangrijk voor arbo)

Dosering en gebruik:
100 ml Shieer ijzerchelaat per 50 kW elektrisch vermogen (dagelijks). Bij voorkeur rechtstreeks op het substraat in de vergister gieten. Eventueel kan het ook in de opslagtanks worden toegevoegd (voorwaarde: massa moet voordurend geroerd worden).

One4Web