One4Web

BIO ENERGIE

Met Bio Energie wordt onder andere bedoeld de productie van elektriciteit, gewonnen uit de vergisting van planten, veelal maïs of dierlijke mest, alsmede afval uit onder meer de food industrie. Door de vergisting van deze producten wordt er methaan geproduceerd die een zogenaamde WKK – Warmte Kracht Koppeling installatie aandrijft die vervolgens de elektriciteit produceert.

Deze Bio Gas Installaties nemen in aantal sterk toe, mede doordat ze gezien worden als “schone producent” van energie (elektriciteit). Na de vergisting blijft er een product over, genaamd digistaat, dat gebruikt wordt als, onder andere, bodemverbeteraar en (bio-) meststof voor de planten. Shieer heeft diverse producten ontwikkeld voor de Biomassacentrales zoals proces optimalisatie, het vloeibaar houden van het substraat, zwavelreductie en het tegengaan van ongewenste geur.

Meer Bio Energie
BWC-O
IJzerchelaat
BWC-D

AGRICULTUUR EN TUINBOUW

Voor de Agro en Tuinbouw heeft Shieer enkele zeer gewilde producten ontwikkeld. Beide industrieën hebben vandaag de dag onder andere te maken lange periodes van droogte, gecombineerd met een verarming van de in de grond en of het substraat aanwezig bodemleven. Ook diverse andere factoren (zoals resistentie tegen chemische producten!) hebben ertoe geleid dat de alternatieven van Shieer niet meer weg te denken zijn.

Geweldige Producten voor een Creatieve Boost.