One4Web

BIO FISH – ADDITIEF VOOR AQUARIA, GARNALEN EN VIS TEELTEN

Bio Fish zorgt voor denitrificatie in het water en bevordert het afbraakproces van de organische stoffen

Shieer Bio Fish® is een vloeibaar additief voor de garnalen en visteelt, alsmede voor vijvers en aquaria. Bio Fish activeert de aerobe bacteriën in het water. Deze bacteriën zorgen ervoor dat het water schoner wordt en dat het bio filter beter gaat functioneren. Het afbraakproces van de organische stoffen zoals uitwerpselen, slib, algen en schimmels wordt sterk verbeterd. Sneller opstartende bio filters en denitrificatie worden sterk verbeterd.

Schoon en helder water geeft vitaler en sneller groeiende vissen. Ook zullen de vissen en garnalen minder last hebben van ziektes en ongedierte.

OFFERTE AANVRAGEN

PRODUCTINFORMATIE SHIEER BIO FISH

Voordelen

 • Schoner water
 • Minder ziektes en of sterfte van vissen en garnalen
 • Geen algengroei
 • Helder water
 • Geen schimmels
 • Verhoging van de opgeloste zuurstof (aanbod) – DO2
 • Verlaging van NH3-N (Ammoniak)
 • Activeert de groei van aerobe bacteriën

Dosering
1 L op 12.000 L (één L op twaalfduizend L) / week

One4Web
One4Web

TEST RAPPORT BIO FISH

Rapport van het experiment

  1. Titel van het experiment
   Aquacultuur behandeling met Shieer Bio Fish en Shieer Bio Booster
  2. Naam van het project
   Shieer Scientific Demonstration Base
  3. Experimentele eenheid
   Shandong Shouguang City
  4. Inhoud van het experiment
   Zeewater behandeling met Shieer Bio Fish en Shieer Bio Booster en het kweken van Penacus Japonicus (Kuruma garnaal)
  5. Productie en techniek geleverd door
   Changchun Huaye Biotech Ltd. Co.
  6. Werkbaar principe
   1. Stroom diagram van het werkingsprincipe
   2. De Shieer Bio Fish wordt verdund met vers water in een verhouding van 1:10. Deze oplossing wordt in de voorraad tank opgeslagen
   3. De Bio Fish wordt door middel van de injectie pomp via de drukleiding in de lagune gepompt
    • Voorraad tank
    • Injectie pomp
    • Druk pomp
    • Drukleiding
    • Experimenteel gebeid van garnalen lagune (kweekgebied)
   4. Toegepaste doseringen: Bio Fish 640 ml / 80 m3 / dag, toegevoegd aan de garnalen lagune over een periode van vier weken, daarna is de dosering teruggebracht naar 320 ml / 80 m3 / dag en Bio Booster 640 ml / 80 m3 / dag.
  7. Resultaten van het experiment
   We zijn begonnen met het toevoegen van Shieer Bio Fish en Shieer Bio Booster op 13 Mei 2000 aan de garnalen lagune in overeenkomst met de hierboven beschreven methode. We hebben het water getest en vergeleken met het onbehandelde water op 21 Mei 2000. Zie tabel 1, hieronder.

Tabel 1 Vergelijkingstabel van fysische en chemische indexen van het behandelde en onbehandelde zeewater

Tabel 1 – 21 Mei 2000

COD – mg/L

NH3-N µg/L

pH

Zoutgehalte – %

DO2 – mg/L

Onbehandeld zeewater

4,3

350

9,0

4,1

4,1

Behandeld zeewater

1,7 – 1,9

185

7,9 -8,0

3,5 – 3,6

6,4

Optimale condities voor het kweken van garnalen – Streefwaardes

< 2,0

180 – 230

6,5 – 8,5

3,6 – 4,0

4,0 – 8,0

Ter vergelijking; we kunnen zien dat de Bio Fish en de Bio-Booster duidelijk effecten hebben op het behandelde zeewater. Het ammoniak gehalte is drastisch afgenomen tot 185 mg/L, wat zeer geschikt is voor het telen van garnalen. Het bevordert de rijke groei van nuttige microben en planton. De kleur van het zeewater is als dun theewater.

Na een behandeling van 7 dagen zetten we 1.100.000 (één miljoen honderd duizend) jonge garnalen uit in de 80 m3 grote lagune van onze wetenschappelijk experimentele basis (garnalen lagune) die is behandeld met Bio Fish en Bio Booster. Parallel zetten we 200.000 -300.000 (twee tot drie honderd duizend) jonge garnalen uit in een lagune van 100 m3, die niet is behandeld met Shieer Bio Fish en Shieer Bio Booster. De resultaten zijn te zien in tabel 2, hieronder.

Tabel 2 Vergelijkingstabel tussen de verschillende type zeewater voor het kweken van Penacus Japonicus

Tabel 2

Origineel Zeelwater – onbehandeld

Zeewater behandeld met Bio Fish en Bio Booster

Aantal toegevoegde jonge garnalen

200.000-300.000 / 100 m3

1.100.000 / 80 m3

Overlevingspercentage

15% – 20%

75% – 80%

Productie per m3

8 Kg

120 Kg

Garnalen ziektes gevonden

Ja

Nee

Zure Regen effect

Ja

Nee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie van het experiment

Naam van het rapport: Aquacultuur behandeling met Shieer Bio Fish en Shieer Bio Booster
Datum en behandeling: 13 Mei 2000, het water is behandeld met Shieer Bio Fish en Shieer Bio Booster
Voor de test waren beide lagunes vervuild met het White Spot Syndrome Virus van het vorige seizoen
Op 21 Mei 2000 is het behandelde zeewater nogmaals getest om te vergelijken met het onbehandelde zeewater

Tabel 3 – 21 Mei 2000

NH3-N µg/L

pH

Zoutgehalte – %

DO2 – mg/L

Onbehandeld zeewater

350

9,0

4,1

8,3

Behandeld zeewater

185

7,9 -8,0

3,5 – 3,6

6,4

Optimale condities voor het kweken van garnalen – Streefwaardes

180 – 230

6,5 – 8,5

3,6 – 4,0

4,0 – 8,0

De garnalen opbrengst zonder de toevoeging van Shieer Bio Fish en Shieer Bio Booster is 8 Kg/m3, waarbij veel ziektes ontstonden. De garnalen opbrengst met Shieer Bio Fish en Shieer Bio Booster is 120 Kg / m3, waarbij geen ziektes ontstonden

HAIHUI AQUATIC COMOPANY
SHOUGUANG SHANDONG PROVINCE
18 September 2000