One4Web

BIO WATER CLEAN – BIO REINIGER VOOR WATERZUIVERINGEN

Bio Water Clean is een verbeteraar van omzettingsprocessen in waterzuiveringen en voorkomt schadelijke invloeden

Shieer BWC® – Meer efficiency voor uw zuiveringsinstallatie 
Waterzuiveringsinstallaties kunnen te maken krijgen met verschillende problemen. Wij bieden individueel advies en het additief Shieer BWC.

Shieer BWC levert stoffen aan micro-organismen voor de synthese van essentiële enzymen die onmisbaar zijn voor het stofwisselingsproces. Zonder BWC zijn zulke katalysatoren, evenals reductoren, niet in voldoende mate beschikbaar.

Vanwege schommelingen in de voeding, eenzijdigheid van de voeding en piekbelastingen is een voortdurende aanpassing van de levensgemeenschap in adaptatieprocessen nodig. Deze ‘biologische stress’ vormt een risico voor het soortenspectrum. – BWC- werkt op verschillende manieren tegen deze stress.

Een soortenrijke, gezonde, goed gevoede, snel reagerende levensgemeenschap die daardoor een goed aanpassingsvermogen heeft, stabiliseert het zuiveringsproces. De mate van schommeling die anders aanwezig zou zijn, past nu binnen de zuiveringsparameters. Stabiele en betere proceswaarden, en minder overtollige slibvorming leiden tot lagere kosten voor de indirecte lozers. Dat geldt ook voor directe lozers, in ieder geval onder bepaalde, procesgestuurde voorwaarden.

Shieer BWC verbetert gericht de omzettingsprocessen in waterzuiveringsinstallaties en zorgt daarnaast effectief voor een vermindering van schadelijke invloeden. Het is gebaseerd op zuiver plantaardige materialen en vormt daardoor geen risico volgens de regelgeving voor gevaarlijke stoffen.

OFFERTE AANVRAGEN

PRODUCTINFORMATIE SHIEER BIO WATER CLEAN®

Voordelen

 • Verhoging van vitaliteit en weerstand
 • Milieuvriendelijk (gemaakt van 100% natuurlijke stoffen)
 • Snellere processen
 • Verhoging van omzettings- en verdampingspotentiaal
 • Stabieler zuiveringsproces
 • Breder zuiveringsproces
 • Energiebesparing
 • Minder vorming van zuiveringsslib
 • Geen ’trage massa’ meer die bewegingsenergie verbruikt
 • Betere zuurstoftoevoer naar het ‘eigenlijke arbeidspotentiaal’
 • -BWC- is essentieel in de optimalisering van het ADP-ATP-mechanisme en vormt daarin een duidelijke verbetering
 • De input/output-balans van het zuiveringsproces wordt puur door het ‘sorteren’ door -BWC- verschoven in de richting van echte biologische recycling
 • Versterking van de externe stofwisseling in de levensgemeenschap
 • Dode organische substantie in het substraat vormt geen belemmering voor de transfer en hoeft niet weggespoeld te worden

Dosering
100 ml Shieer Bio Water Clean (BWC) op 1000 L water

One4Web