One4Web

BWC-D BIO WATER CLEAN DIGESTION – METHAANPRODUCTIE IN DE BIOMASSACENTRALE

Biogasinstallaties kunnen te maken krijgen met verschillende problemen. Wij bieden individueel advies en het vergistingsadditief Shieer BWC-D. Shieer BWC-D levert stoffen aan micro-organismen voor de synthese van essentiële enzymen die onmisbaar zijn voor het stofwisselingsproces. Zonder BWC-D zijn zulke katalysatoren, evenals reductoren, niet in voldoende mate beschikbaar.

Shieer BWC-D verbetert gericht de omzettingsprocessen in biogasinstallaties. Daarnaast zorgt het effectief voor een vermindering van schadelijke invloeden. Shieer BWC-D is gebaseerd op zuiver plantaardige materialen en vormt daardoor geen risico volgens de regelgeving voor gevaarlijke stoffen. Door de enzymatisch-katalytische werking stimuleert BWC-D in de vergister gericht de organismen, die er vervolgens voor zorgen dat de toegevoerde koolstof sneller en vollediger wordt omgezet in methaan.

BWC-D zorgt door de hogere biologische activiteit in de vergister voor een betere afbraak, met name van moeilijk afbreekbare stoffen als lignine, cellulose en hemicellulose. Vooral in biogasinstallaties waar veel kuilmaïs en -gras wordt vergist, worden deze stoffen onvoldoende afgebroken. Ook worden bezinksels en drijvende substanties in de vergister opgelost.

VRAAG OFFERTE AAN

PRODUCTINFORMATIE SHIEER BWC-D®

Voordelen

  • Hoge gasopbrengst en betere kwaliteit gas
  • Milieuvriendelijk (100% natuurlijke stoffen)
  • Stabiel methaanvormingsproces in de vergister
  • Vloeibare c.q. dikvloeibare inhoud in vergister
  • Lager eigen stroomverbruik
  • Betere afbraakprocessen in de organisatie substantie, daardoor minder substraat nodig
  • Bezinksel en drijvende substanties in de vergister worden opgelost
  • Betere warmteverdeling, o.a. door ‘schone’ verwarmingsslangen
  • Vergroting van de capaciteit van de hele installatie
  • Activator van micro-organismen

Dosering en gebruik
100 ml Shieer BWC-D per 50 kW elektrisch vermogen (dagelijks). Bij voorkeur rechtstreeks op het substraat in de vergister gieten. Eventueel kan het ook in de opslagtanks worden toegevoegd (voorwaarde: massa moet voortdurend geroerd worden)

One4Web

Bekijk ook de andere Shieer producten voor de Biomassacentrale

Shieer IJzerchelaat

Het ontzwavelingsproduct voor de Biomassacentrale: Shieer IJzerchelaat

IJzerchelaat
Shieer IJzerchelaat - Ontzwaveling