One4Web

BIO ENERGIE

Met Bio Energie wordt onder andere bedoeld de productie van elektriciteit, gewonnen uit de vergisting van planten, veelal maïs of dierlijke mest, alsmede afval uit onder meer de food industrie. Door de vergisting van deze producten wordt er methaan geproduceerd die een zogenaamde WKK – Warmte Kracht Koppeling installatie aandrijft die vervolgens de elektriciteit produceert. Deze Bio Gas Installaties nemen in aantal sterk toe, mede doordat ze gezien worden als “schone producent” van energie (elektriciteit). Na de vergisting blijft er een product over, genaamd digistaat, dat gebruikt wordt als onder andere bodemverbeteraar en (bio-) meststof voor de planten.

Shieer heeft diverse producten ontwikkeld voor de Bio Vergister zoals onder andere Bio Water Clean Digestion; BWC-D ten behoeve van proces optimalisatie, Shieer IJzerchelaat voor het reduceren van zwavel in de biomassacentrale en Bio Water Clean Odeur; BWC-O, ten behoeve van procesoptimalisatie en het tegengaan van ongewenste geur.

BWC-O
Ijzerchelaat
BWC-D