One4Web

BIO ENERGIE

Met Bio Energie wordt onder andere bedoeld de productie van elektriciteit, gewonnen uit de vergisting van planten, veelal maïs of dierlijke mest, alsmede afval uit onder meer de food industrie. Door de vergisting van deze producten wordt er methaan geproduceerd die een zogenaamde WKK – Warmte Kracht Koppeling installatie aandrijft die vervolgens de elektriciteit produceert.

Deze Bio Gas Installaties nemen in aantal sterk toe, mede doordat ze gezien worden als “schone producent” van energie (elektriciteit). Na de vergisting blijft er een product over, genaamd digistaat, dat gebruikt wordt als onder andere bodemverbeteraar en (bio-) meststof voor de planten. Shieer heeft diverse producten ontwikkeld voor de Bio Vergister zoals proces optimalisatie, zwavelreductie en het tegengaan van ongewenste geur.

BWC-O
IJzerchelaat
BWC-D

AGRICULTUUR EN TUINBOUW

Voor de Agro en Tuinbouw heeft Shieer enkele zeer gewilde producten ontwikkeld. Beide industrieën hebben vandaag de dag onder andere te maken lange periodes van droogte, gecombineerd met een verarming van de in de grond en of het substraat aanwezig bodemleven. Ook diverse andere factoren (zoals resistentie tegen chemische producten!) hebben ertoe geleid dat de alternatieven van Shieer niet meer weg te denken zijn.

Geweldige Producten voor een Creatieve Boost.

Meer agricultuur
One4Web
One4Web

BRANDSTOF- & MOTORADDITIEVEN

De brandstof- en olie additieven van Shieer zijn ontwikkeld om de verbranding bij brandstofmotoren te optimaliseren en het  CO-koolmonoxide, CO2-kooldioxide en NOX gehalte omlaag te brengen. Door de optimalisatie van de verbranding bespaart u brandstof, wint u aan motorkracht en verlengt u de levensduur van de motor olie.

Shieer Ignishion is winnaar van het MKB idee Nederland 2007

Oleïn
Ignishion

REINIGERS

Voor het reinigen op het hoogste niveau, zonder gebruik te maken van chemicaliën, heeft Shieer Bio Clean ontwikkeld. Deze Bio reiniger kan gebruikt worden voor het reinigen van alle oppervlaktes, RVS onderdelen, plastics, hardware etc. en wordt onder andere gebruikt in ziekenhuizen, slachthuizen, kippenfokkerijen en algemeen in kassen en de voedingsindustrie, zoals kaasmakerijen.

BWC-O
Bio Clean
One4Web
One4Web

WATERZUIVERING

Zowel voor de grootschalige waterzuiveringen als de hobbyist heeft Shieer een product om het water schoon te houden. Bio Water Clean is een van de eerste producten die Shieer heeft ontwikkeld en heeft reeds lange tijd haar werking bewezen. Voor het verbeteren van de waterkwaliteit gebruik je Shieer Bio Water Clean.

BWC-O
Bio Fish
Bio Water Clean