One4Web

Material Safety Data Sheets

MSDS, of het, zoals ze het in Nederland noemen het Veiligheid Informatie Blad – VIB  is een gestructureerd document met informatie over de risico’s van een gevaarlijke stof of preparaat en aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan. Per product kunt u een specifieke MSDS vinden bij het desbetreffende product op onze website. 

Ga naar het product en klik op de MSDS-link voor de betreffende MSDS.

Onze producten